Aquagyro AB

Effektiv syresättning och omrörning

Mikroluftaren kombinerar effektiv syresättning, inblandning och omrörning i ett enda moment. Med låg energiåtgång är vår produkt en optimerad virvelbildare som skapa en naturlig gravitationsvirvel.En fördel är att den tillämpar ett virveldjup på 2 meter och kräver endast en effekt på ca 600 Watt.


Imponerande testvärden

Testvärdena visar hur mycket luft som tillsätts i vattnet där vår modell AQ 600 uppmätte imponerande testvärden. Nedanför presenteras resultatet i jämförande av likande produkter.

Våra tester har jämförts med olika typer av luftare som rapporteras från olika mätningar. Exempel på värden för luftningseffektivitet i rent vatten vid standardförhållanden (SAE). 

Jämförande testresultat

Typ av luftare
Aquagyro Virvelteknik
Finblåsiga
Grovblåsiga
Omrörare och luftare 
Jetluftare
Ytluftare
SAE (kg O2/kWh)
7,12
2,6–7,1

0,6–2,2
1,2–2,1
1,1–2,2
0,9–2,1 
 

 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor! 
Namn E-post Meddelande Skicka in